Dövlət dəstəyi ilə Kənd təsərrufatı texnikalarının lizinqlə satışı

Kənd Təəsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsinin ADAU-ya dəstəyi

l994517581099 04.08.2017 8 350


Kənd Təəsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsinin ADAU-ya dəstəyi