Dövlət dəstəyi ilə Kənd təsərrufatı texnikalarının lizinqlə satışı

Toyuq cinsləri

Toyuq cinsləri

Toyuq cinsləri

Toyuqlar məhsuldarlıq istiqamətindən aslı olaraq 3 yerə bölünürlər: ətlik, yumurtalıq, ət-yumurtalıq

-Brama,

-Viandot,

-Lütboyunlu cins,

-Zaqorsk qızılbaş,

-Korniş,

-Kornuel,

-Lanqşan,

-Leqqorn,

-Nyu-qempşir,

-Orpinqton,

-Pervomaysk,

-Plimutrok,

Poltava gillisi,

-Rod-aylend,

-Rus ağ cinsi,

-Susseks,

-Ukrayna qulaqlısı,

-Yurlovsk gursəslisi.