Dövlət dəstəyi ilə Kənd təsərrufatı texnikalarının lizinqlə satışı

Niyə toyuqlar öz yumurtalarını dimdikləyirlər

Niyə toyuqlar öz yumurtalarını dimdikləyirlər

Niyə toyuqlar öz yumurtalarınıdimdikləyirlər:

Yumurtalıq toyuq cinslərinin yetişdirilməsi zamanı bəzən onlar öz yumurtalarını dimdikləyirlər. Gəlin onların belə rəftarlarının səbəblərini və bununla mübarizə aparmağın usullarını araşdıraq.

Çox vaxt onlar öz yumurtalarını balanslanmamış qida rejiminə görə dimdikləyirlər. Gündəlik gəzinti və rəngarəng qida toyuq üçün kifayət deyil

Hər yumurta cins toyuğun gündə 5-7 qram zülala ehtiyacı var. Onların sayını nəzərə alaraq qidalarına ət və ya balıq unu, yağsız kəsmik əlavə edin

Yumurtalıq cinslərin belə davraışlarının birinci səbəblərindən biri sahiblərinin onlara xırdalanmış yumurta qabığını təmiz formada vermələrində ola bilər. Belə halda toyuqlar yedikləri qabığın iyinə öyrəşərək instinktiv olaraq öz yumurtalarını da dimdikləyib yeyə bilərlər. Yumurta qabığını toyuqlara verməmişdən qabaq mütləq digər yemlərlə qarışdırmaq lazımdır. Təbaşir, çınqılı isə təmiz formada vermək olar.

Onların rasionuna həm də yonca, yaşıl yonca, kök, gicitkən, soğan və digər ot və ya tərəvəzlər quşlar üçün xeyirli olar. Bu yemlərin tərkibində çoxlu vitaminlər və fitonsidlər var.

Toyuqların davranışında dəyişikliklərə gətirən xarici amillər də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bunlara mexaniki zədələnmələri, altlıqlarının sıxlığı, saxlanma yerinin vəziyyətini da aid etmək olar. Həm də rasionun kəskin dəyişilməsi, temperaturun artması, yeni quşların əlavə olunması və işığın gücü də

quşlara təsir edir.

Bütün sadalanan amilləri yoxlamaq və imkan daxilində onları dərhal istisna etmək lazımdır.